U bent hier

Waar gaat Richard Hol naartoe?

donderdag 15 augustus 2019 - 11:32

Richard Hol (1825-1904), Nederlands componist, wit marmeren buste, 72 x 52 x 35 cm, door Arend Odé, 1896.

Dit borstbeeld van componist Richard Hol staat al een jaar te staan in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eeuwig zonde, want er kleeft zo’n intrigerend verhaal aan. Wie wil het lenen? 

Door Eric Domela Nieuwenhuis

In een blauwgeruiten kiel en De paden op, de lanen in zette hij op muziek. Vooral omdat ze zijn opgenomen in de bekende bundel Kun je nog zingen, zing dan mee uit 1906 hebben deze liedjes nog altijd een plaats in ons collectieve geheugen. Maar meer dan een liedjesman was Richard Hol een vooraanstaande en succesvolle dirigent en componist. Zijn oeuvre omvat meer dan 125 composities, waaronder vier symfonieën, het oratorium David en de opera’s Floris V en Uit de branding. Verder cantates, liederen en werken voor orgel, piano en harmonium. In 1860, nog in het jaar dat Multatuli’s Max Havelaar uitkwam, zette Hol het elegische lied van Saïdjah uit dat boek op muziek.

Vooral als dirigent was hij vooruitstrevend en introduceerde hij in Nederland de moderne muziek van Hector Berlioz en Richard Wagner. Tot oktober vorig jaar stond er een marmeren borstbeeld van hem in de Staten-passage van de Tweede Kamer in Den Haag. Toen maakte de beeldengalerij daar plaats voor een tentoonstelling over honderd jaar algemeen kiesrecht.

Comité Huldeblijk Richard Hol

De portretbuste is in beheer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ze is in 1896 vervaardigd door beeldhouwer Arend Odé. Hij werd later hoogleraar aan de Technische Hooge-school van Delft en nog weer later vicevoorzitter van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Het beeld van Hol maakte hij in de realistische stijl van de late negentiende eeuw. Odé kreeg de opdracht van het Comité Huldeblijk Richard Hol.

Het was de bedoeling om het beeld op Hols zeventigste verjaardag aan te bieden, op 23 juli 1895, maar toen was het nog niet voltooid. Op 24 november 1896 was het eindelijk zo ver en kon de buste feestelijk aan de toonkunstenaar aangeboden worden. Daarbij werd afgesproken dat ze een waardige plaats zou krijgen in het Rijksmuseum. Daar heeft het beeld tot 1954 gestaan, waarna het museum het overdroeg aan de Rijksdienst. Tot een jaar geleden stond het dus in de Tweede Kamer. Welke instelling heeft nu een plek voor Richard Hol? 

Eric Domela Nieuwenhuis, conservator bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor deze buste. Interesse? Neem contact op via bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl. Aan de bruikleen kunnen kosten verbonden zijn. 

Reacties