U bent hier

RCE-bruikleen in de vernieuwde Lakenhal

donderdag 13 juni 2019 - 17:20

Wieg, oorspronkelijk crème en zwart gelakt, versiering goud, gordijntje groen, binnenstoffering goudbruin, 175 x 112 x 50 cm, Cornelis van der Wilk (1924). © Erven Cornelis van der Wilk.

Zijne Majesteit de Koning opent op woensdagmiddag 19 juni 2019 het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Na een restauratie en uitbreiding van ruim twee jaar heeft het museum nu een nieuwe vleugel die ruimte biedt aan tijdelijke tentoonstellingen. De vaste collectie beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid vanaf de zestiende eeuw tot nu is vanaf de opening permanent te zien. Met ook bruiklenen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aansluitend op de opening wordt Museum De Lakenhal met een vierdaags openingsfestival van 20 tot en met 23 juni weer teruggegeven aan het publiek.

Een van die bruiklenen in de vaste opstelling is een wieg uit 1924, ontworpen door architect Cornelis van der Wilk (1895-1976). De wieg is een van de twee door hem ontworpen objecten, die naast elkaar geëxposeerd waren in het Nederlands paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Parijs (1925). Dit meubel is daarna ook daadwerkelijk gebruikt als wieg; niet alleen zijn twee kinderen, ook zijn kleinkinderen hebben erin gelegen.

De wieg is aan het begin van de twintigste eeuw in Amsterdam ontworpen, in een periode die gezien kan worden als het begin van de moderne kunst. Er ontstonden toen kunststromingen die zich bewust afzetten tegen de traditionele realistische kunst en zich richtten op de weergave van de natuur door middel van abstractie en geometrische vormen. De heersende kunststijlen tijdens het Interbellum zijn de Amsterdamse School, De Stijl en de Haagse School. Wat betreft stilistische kenmerken is het lastig om deze wieg onder een specifieke kunststroming te scharen, maar het ademt in elk geval de tijdsgeest van de vroege twintigste eeuw.

Museum De Lakenhal, Oude Singel 32, 2312 RA Leiden.

De Vereniging Rembrandt steunt sinds kort ook aanvragen voor restauraties. Museum de Lakenhal vroeg voor een wiegje van architect Cornelis van der Wilk. Gerdien Wuestman gaat – zie hieronder – langs bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om over de restauratie te praten.

Video 

Reacties