U bent hier

Op de stoel van de conservator in het Rijksmuseum van Oudheden

vrijdag 6 april 2018 - 20:01

Deel van de collectie Oud-Europa in het depot.

Altijd al eens onderzoek willen doen voor een museum? Of wil je meer te weten komen over de archeologie van allerlei plekken in Europa? Aan dit project kan iedereen in Nederland en België meedoen, dus meld je aan bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 'Op de stoel van de conservator' is een interactief social media project waarbij iedereen de kans krijgt mee te denken en onderzoek te doen binnen de collectie 'Oud-Europa'. Help mee bij het transcriberen van correspondentie, de verbetering van objectdateringen of doe onderzoek naar verzamelaars die in het verleden spullen hebben geleverd aan het museum. Het project wordt uitgevoerd binnen het NWO-onderzoek naar 'Oud-Europa' van conservator Luc Amkreutz.

De komende twee jaar zal Amkreutz, conservator prehistorie, een aantal prangende vragen over deze verborgen verzameling proberen te beantwoorden. De museumcollectie Oud-Europa bestaat uit duizenden archeologische voorwerpen uit o.a. Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Hongarije en Rusland. Uit archeologisch oogpunt bezien zijn vele daarvan bijzonder waardevol en interessant. Toch raakte deze collectie, die in de 19de en begin 20ste eeuw werd aangelegd, in vergetelheid. Weggestopt in de museumdepots bleef de collectie jarenlang vergeten.

Onderzoek, registratie en determinatie

Amkreutz’ project 'Europa verzameld. De zoektocht naar Europese Oudheden voor de Rijkscollectie Archeologie (1824-1970)' moet in kaart brengen welke maatschappelijke drijfveren en invloeden van (inter)nationale politiek, wetenschap en publiek een rol speelden bij het aanleggen en later in onbruik raken van de verzameling. Daarnaast neemt Amkreutz de registratie en determinatie van de verzameling opnieuw onder de loep.

Spiegel van een veranderend wereldbeeld

Met zijn onderzoeksproject zal Amkreutz zich op de motieven achter deze ontwikkelingen richten. Een aantal zaken speelden hierin een rol. Veranderende ideeën over de rol van Europese en Nederlandse archeologie bijvoorbeeld, of nieuwe opvattingen over verzamelethiek en -strategie in de 19de en 20ste eeuw. Maar ook de rol van musea in relatie tot thema’s als nationalisme, status, educatie en volksverheffing waren cruciaal. Bovendien lijkt het bouwen aan een grote collectie in de 19de en begin 20ste eeuw niet gespeend te zijn geweest van duidelijke nationalistische motieven. De verzameling Oud-Europa lijkt aldus een spiegel van een veranderend wereldbeeld, dat Amkreutz met 'Europa verzameld' zo volledig mogelijk in kaart gaat proberen te brengen.

Meedoen? Meld je dan aan bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Reacties