U bent hier

Vertel me wat je weet. Onderzoeksontwerp kennisborging conservatoren

vrijdag 5 april 2019 - 14:24
De NMV benoemt dat binnen collectieregistratie informatieverlies een bekend en reëel risico is. Informatie verlies wordt momenteel beperkt door het gebruik van programma’s zoals Adlib en TMS waarbij door middel van digitale objectregistratie de collectie- en objectinformatie structureel vast gelegd wordt. Hierbij kan een instelling in samenwerking met programma’s zoals Spectrum de informatie over de collectie zo goed en gemakkelijk mogelijk vastleggen en waarborgen. Echter, het vastleggen van kennis over de collectie is een grotere uitdaging. Hieronder wordt de immateriële kennis verstaan die uit ervaring en met de tijd is opgedaan door de conservator van de collectie. Deze informatie gaat verloren na het ontslag of vertrek en blijkt in onderzoek vaak een van de meest waardevolle bronnen. Dit benadrukt ook direct de relevantie van het onderzoek in de erfgoed sector voor toekomstig onderzoek in het kader beheer en behoud. Het onderzoek richt zich op het vinden van een nieuwe manier om deze immateriële, niet feitelijke kennis vast te leggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande concept handreiking kunstenaarsinterview van het SBMK. In het onderzoek wordt gekeken hoe deze aangepast kan worden om aan te sluiten op haar doelgroep; conservatoren en kunstcollecties. Dit onderzoeksontwerp benoemt het theoretisch kader waarin het toekomstig onderzoek geschreven wordt en haalt enkele van de meest relevante bronnen aan. Hierin wordt de probleemstelling en het doel van het onderzoek verder beschreven.
Taal 
Nederlands

Reacties