U bent hier

Schimmel; de schrik van elke conservator.

dinsdag 18 december 2018 - 16:27

Het zal je maar overkomen...je doet voor je gevoel al het mogelijke om onvervangbaar archiefmateriaal optimaal te beschermen tegen verval en veroudering, blijkt op een dag dat de collectie is aangetast door schimmel. Om de collectie nog te redden zal er veel tijd en geld geïnvesteerd moeten worden in restauratie.

Zoals bekend vormen een te hoge relatieve vochtigheid in combinatie met (te) hoge bewaartemperaturen en onvoldoende luchtstroming in een ruimte de ideale voedingsbodem voor de groei van schimmels. Er bestaan echter ook schimmelsoorten die gedijen in droge omstandigheden. Net als de bekende vochtminnende schimmelsoorten verspreiden ook deze schimmelsoorten zich door de lucht door middel van sporen.
Het is daarom belangrijk om archief bewaarplaatsen optimaal te conditioneren. De Archiefregeling voor de bouw en inrichting van archiefruimtes en archiefbewaarplaatsen stelt hier strenge normen voor.

Ondanks optimale bewaaromstandigheden bestaat toch de kans dat schimmel(sporen) de ruimte binnendringen en zich daar verspreiden. Mogelijk dat deze sporen meeliften op kleding van bezoeker of op nieuwe archiefstukken. Niet afdoende filters in ventilatiesystemen kunnen eveneens de oorzaak zijn van verspreiding van schimmelsporen.

De lucht in bewaarruimtes zou preventief gefilterd moeten worden om eventuele zwevende schimmelsporen uit de lucht te verwijderen voordat de sporen de kans krijgen actief te worden en de collectie aan te tasten.
Sinds kort bestaat er een filtermedium dat specifiek ontwikkeld is voor het afvangen en oxideren van schimmelsporen. Dit middel, Fungi Stop, verwijdert tevens schadelijk gassen zoals koolwaterstoffen, chloorgas, Vluchtig Organische Stoffen, siloxanen, zwavel- en stikstofverbindingen en verbindingen met een laag moleculair gewicht.

Fungi Stop wordt geleverd in speciale filtermodules die geplaats worden in daartoe geschikte filterkasten. Deze filterkasten kunnen dienen voor het recirculeren van de lucht in de afgesloten bewaarruimte of als overdrukunit om de afgesloten bewaarruimte in overdruk te houden ten opzichte van de omgeving. Dit voorkomt het binnendringen van vervuilde lucht en verkleint de kans op het binnendringen van schimmelsporen in de bewaarruimte.

In combinatie met de juist klimatologische omstandigheden binnen archiefbewaarplaatsen verkleint Fungi Stop de kans op schimmelvorming drastisch en wordt de kans op schade aan archiefmateriaal als gevolg van schimmel sterk verminderd.

Voor meer informatie over Fungi Stop en bovengenoemde filterkasten kunt u contact met mij opnemen via ben@ifb-filtetechniek.nl of via telefoonnummer 0181-311187.

Taal 
Nederlands

Reacties