U bent hier

Kunst zoekt plek. Waar gaat deze kachel naartoe?

Kunst zoekt plek: waar gaat deze kachel naartoe?

Deze kachel staat al 44 jaar te staan in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eeuwig zonde, want er kleeft zo’n intrigerend verhaal aan. Wie wil hem lenen?

Door Yuri van der Linden

Wat moet het heerlijk zijn geweest wanneer er enkele houtblokken lekker lagen te gloeien in deze fraai geornamenteerde, gietijzeren kachel. De warmte verspreidde zich langzaam door de kamer en de gloed vermengde zich met het zwakke schijnsel van kaarsen en olielampen. De hondenkoppen, die de voorkant sieren, lijken veel geaaid te zijn. Zwart glanzend staren zij naar de zich opwarmende bewoners.

Helaas maakt centrale verwarming tegenwoordig een kachel als deze overbodig. Ooit verwarmde dit exemplaar de logeerkamer in de woning van kunst-en muntenverzamelaar Willem van Rede aan de Schiekade 13 in Rotterdam. De ouders van Van Rede betrokken het huis aan het einde van de negentiende eeuw en na hun dood bleef hij er zelf wonen. Aan het interieur werd sindsdien niets meer gewij-zigd.

In 1953 liet hij een deel van zijn verzamelingen, zijn kapitaal en de woning na aan de Staat. De rest van de verzamelingen werd aan de gemeente geschonken om in de Rotterdamse musea te plaatsen. Met het kapitaal is een fonds opgericht, waaruit nog steeds moderne kunstwerken worden aangekocht, die te zien zijn in Museum Boijmans Van Beuningen. Het huis is in vruchtgebruik gegeven aan de weduwe van Van Rede, tot zij in 1975 zelf overleed. Kort daarop werd het gebouw, dat behoorlijk was verwaarloosd, ontruimd, en vier jaar later gesloopt. Het is heel jammer dat het huis niet meer bestaat.

Gelukkig zijn bij de ontmanteling van het interieur alle onderdelen in de rijkscollectie terechtgekomen. Zo beheert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een complete, rijk uitgevoerde Rotterdamse inrichting uit de late negentiende eeuw. Een zeldzaamheid, aangezien er bij het bombardement van Rotterdam in 1940 veel verloren is gegaan. Jammer genoeg heeft de kachel sinds 1975 het depot van de Rijksdienst nooit meer verlaten. Welke instelling heeft er een plek voor, om bijvoorbeeld een historische locatie aan te vullen? Het zou wel voor de sier zijn, want de kachel kan helaas niet meer worden gestookt.

Yuri van der Linden is conservator oude toegepaste kunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor deze kachel. Interesse? Neem contact op via Bruikleenservice. Aan de bruikleen kunnen kosten verbonden zijn.

Reacties