U bent hier

Afstotingsdatabase.nl - Mineralen, Barbies en Kazuifels

Paars kazuifel met geschoren granaatappelpatroon en goudgele ondergrond en idem kruis met IHS. Collectie Museum Catharijneconvent.

Per 1 juli treedt de erfgoedwet in werking en dat betekent aangescherpte regels voor het afstoten van museale objecten. Beheerders van rijkscollecties moeten voorwerpen die ze willen afstoten aanmelden op de afstotingsdatabase. Geregistreerde musea zijn verplicht zich aan de LAMO te houden, de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten. Die is onlangs herzien door de Museumvereniging, naar aanleiding van de verkoop van het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas door Museum Gouda. In feite komt het er op neer dat elk professioneel museum de af te stoten objecten op de afstotingsdatabase moet plaatsen.

Het interessante van de LAMO en de afstotingsdatabase is de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we als museumprofessionals krijgen voor een goede uitvoering. We zijn als collega's met elkaar verantwoordelijk dat we geen missers begaan en een object onterecht uit het publieke domein laten verdwijnen. Door over elkaars schouder in de afstotingsdatabase te kijken zien we precies wat er gebeurt. Wie stoot wat af, waarom en onder welke voorwaarde. Zie je iets dat in jouw collectie past, dan laat je dat weten. En dan kun je het krijgen, zoals die 19de eeuwse kazuifel met geschoren granaatappelpatroon uit de collectie van Museum het Cataharijneconvent. Of een collectie mineralen van het Museon. Die moet je dan wel geheel of nagenoeg geheel overnemen, want het is een zogenaamde bulkafstoting. Veel van hetzelfde met weinig erfgoedwaarde, waar het museum ook niet veel tijd aan kan besteden. Dat geldt ook voor de foto's, veelal persfoto's en ander materiaal dat door de Fokkerfabriek werd verspreid, die Museum Vliegbasis Deelen aanbiedt. Ze zijn afkomstig uit de nalatenschap van 'boer' Vermeulen, lezen we, en passen niet in het collectieprofiel. Allemaal gratis af te halen.

Maar het is ook mogelijk dat een museum een vergoeding vraagt. Of besluit om de objecten per stuk te verkopen. Het wordt niet aangeraden door de LAMO dat musea objecten onderling verkopen, als ze in de ene collectie niet en in de andere wel passen. Maar als er geen museale belangstelling is, dan is er geen belemmering om de objecten aan particulieren verkoopt. Dat is het Speelgoed- en Carnavalsmuseum 'Op Stelten' van plan met de barbiepoppen - in orginele verpakking zo te zien - die overbleven uit een schenking.

Zit hier iets van je gading bij? Of weet je een geschikte bestemming voor een van de objecten of collecties? Of vind je het onverantwoord dat ze worden afgestoten en moet er nog eens goed naar gekeken worden? Dat kan heel goed, want wat in de ogen van de een waardeloos is, kan voor een ander wel waarde hebben. Welnu, iedere museumprofessional, maar ook iedere leek die te goeder trouw is, kan zich laten registreren bij de afstotingsdatabase. En wanneer je een account toegewezen krijgt kun je reageren.

Wij zijn het als collega's aan elkaar verplicht dat we elkaar voor missers behoeden. En we zijn het als deskundigen en museumprofessionals aan ons publiek en de samenleving verplicht dat we zorgvuldig omgaan met de collecties die ons zijn toevertrouwd. Het afstoten van museale objecten is een normaal en geaccepteerd onderdeel van goed collectiebeleid. Dat is een enorme vooruitgang. Het is van groot belang voor het behoud van museumobjecten dat er geselecteerd kan worden. En dat betekent ook dat we er voor moeten zorgen dat het verantwoord, zorgvuldig en transparant gebeurt. Transparant, dus alle afstotingen via de afstotingsdatabase, ook objecten die geschonken zijn, maar niet in de collectie worden opgenomen. Daarvan geeft het Speelgoed- en Carnavalsmuseum 'Op Stelten' het goede voorbeeld. En zorgvuldig, dus allemaal een account aanvragen bij de afstotingsdatabase. Zodat we de vinger aan de pols kunnen houden.

Reacties